ورود به پورتال دانشجویی

مسئول آموزش مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی عضو شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص

29 مهر 1396 16:15

مسئول آموزش مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان "عضو شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص" این استان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، با حکم دکتر عباس ظریفی رئیس دانشگاه علمی کاربردی  و رئیس شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص استان کهگیلویه و بویراحمد، سید علیرضا تقویان مسئول آموزش مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی این استان،  به عنوان "عضو شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص" استان مذکور منصوب شد.