ورود به پورتال دانشجویی

* تلاش در جهت ترویج، توسعه و ارتقاء کیفیت آموزش­های علمی کاربردی بهزیستی، رفاه و تامین اجتماعی؛

* ایجاد زمینه مشارکت سازمان­های تابعه در راستای نیازسنجی، برنامه­ ریزی و تدوین دوره­های آموزشی مربوطه؛

* همکاری با سازمان­ها و مراکز علمی و آموزشی  داخلی و بین ­المللی؛

* بسترسازی در جهت معرفی و استفاده از ظرفیت فارغ ­التحصیلان موسسه در سازمان­ها و نهادهای دولتی و غیردولتی؛

* تهیه و تولید کتب آموزشی در حوزه­های بهزیستی، رفاه و تامین اجتماعی

توسعه زیرساخت­ها و امکانات موسسه با ایجاد سازوکارهای بهره­ مندی بهینه از کلیه منابع و ظرفیت­های واحدهای اجرایی و سازمان­های تابعه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه؛

1 - ارتقاء کیفی رشته های موجود؛

2 - ارتقاء کمی رشته ها در حوزه بهزیستی ، رفاه و تامین اجتماعی؛

3 - تمرکز بر مهارتی بودن آموزش ها و ارتقاء سطح کارورزی ها؛

4 - گسترش تک پودمان ها در حوزه رفاه اجتماعی؛

5 - ظرفیت سازی جهت برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت به ویژه برای مراکز غیر دولتی وابسته نظیر مهد های کودک، مراکز معلولان جسمی حرکتی، ذهنی، مراکز ترک اعتیاد، مراکز مشاوره و ..

6 - برگزاری کنگره ها و همایش های علمی استانی و ملی در حوزه های مرتبط با رفاه اجتماعی و سلامت اجتماعی؛

7 - ظرفیت سازی جهت بهره مندی از توان مدرسین در امر پژوهش های کاربردی؛

8 - توسعه فعالیت های پژوهشی به ویژه، پژوهش های کاربردی متناسب با اهداف وزارت متبوع ؛

9 - راه اندازی فصلنامه تخصصی علمی – پژوهشی ؛

10 - توسعه آموزش مجازی،

11 - ظرفیت سازی جهت بهره گیری از توان دانش آموختگان موسسه در بخش های دولتی و غیردولتی وابسته به وزارتخانه؛

12 - افزایش سطح نظارت و ارزیابی کیفی عملکرد مراکز تابعه؛

13 - اعتبارسنجی و رتبه بندی مراکز؛

14 - توانمند سازی مدرسان و ارتقاء کیفیت آموزش ها؛

15 - راه اندازی تعاونی های دانش آموختگان مراکز آموزشی تابعه؛

16 - راه اندازی مراکز رشد ؛

17 - راه اندازی کانون کارآفرینی و بنیاد نخبگان در موسسه ؛

18 - گسترش فضای فیزیکی موسسه و مراکز تابعه ؛

19 - توسعه کتابخانه های مراکز و ایجاد کتابخانه مجازی مشترک بین مراکز؛

20 - چاپ و نشر کتب و جزوات؛

21 - نشر دستاوردهای علمی حاصل از تحقیقات و پروژه ها؛

22 - تقویت و توسعه مکانیزم های اداری و مالی از نظر سخت افزار و نرم افزار؛

23 - توسعه همکاری های درون بخشی، بین بخشی و بین المللی در راستای ماموریت و اهداف موسسه ؛

24 - تبیین و ارتقاء نقش و جایگاه موسسه در نقشه علمی و اجتماعی کشور؛

25 - افزایش میزان مشارکت دانشجویان در امورات مراکز از طریق ایجاد و گسترش انجمن های علمی، فرهنگی و ...؛

26 - توسعه فعالیت های فرهنگی در مراکز از طریق برگزاری اردوها، مسابقات و...؛

27 - ترویج اندیشه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) از طریق برگزاری گفتمان های فرهنگی دانشجویی؛

28 - ترویج ارزش های دینی و مذهبی در مراکز؛

29 - توسعه کمی و کیفی مراکز آموزش و پژوهشی تحت پوشش.