ورود به پورتال دانشجویی

پژوهشی

1 - ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش و پژوهش و انتقال دانش کار در راستای توانمندسازی منابع انسانی (دولتی و غیردولتی) و افزایش بهره ­وری ارائه خدمات در حوزه رفاه اجتماعی

2 - گسترش و ارتقای مهارت­های شغلی و حرفه­ای به منظور کارآمدی در نظام کارآفرینی و توسعه اشتغال؛

3 - به ­روز نمودن رشته ­ها و ارتقای مقاطع تحصیلی متناسب با نیازهای آموزشی و وظایف اجتماعی جامعه هدف؛

4 - یکپارچه­ سازی و اعمال مدیرت موثر بر فرآیند آموزش­های علمی کاربردی در حوزه رفاه اجتماعی.